Den nuværende dirigent

Ole Jørgensen dirigent
Ole Jørgensen er uddannet ensembleleder fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med videreuddannelse som orkester-dirigent fra Malmö Musikhögskola. Han er desuden kandidat i musikvidenskab og filosofi. Siden 2011 har Ole Jørgensen været dirigent for Operettekompagniet Polyhymnia med ope-retteforestillingerne ”Den Glade Enke”, ”Sommer i Tyrol” og ”Landmandsliv” på Hofteatret ved Christiansborg. I 2013 dirige-rede han opsætningen af ”Den Glade Enke” ved Helikon Musikteater i Birkerød. Ole Jørgensen arbejder også som kordirigent, pianist, vokal- og instrumentalarrangør, med fast engagement ved diverse kor, heriblandt GS Mandskor.
 
 
 
Ole Jørgensen under prøve i Garnisonskirken i København
med GS Mandskor og strygeorkester
 
Jan Knudsen  | jafrkn@gmail.com