Koret

Et gammelt mandskor, som undervejs har ájourført og tilpasset sin virksomhed og derfor hele tiden har været på omgangshøjde og ikke forlægst er gledet ud i ubemærketheden som mange gamle mandskor desværre er.
 
Sid lidt og lad roligt billederne der kører langs med denne artikel, passere revy. De er  fra Ny Carlsberg Glyptotek og Garnisons Kirke i København, med og uden strygeorkester. Kordirigent Ole Jørgensen, pianist Henrik Metz og sopransolist Frederikke Kampmann er også med.
 
Stiftet i 1883
Foreningen blev stiftet i 1883 af tre håndværksmestre i Glostrup med det formål 'igennem sangen at fremme selskabeligheden'. Denne livsbekræftende filosofi har foreningen stedse holdt sig for øje, såvel som man løbende har ájourført og tilpasset sin virksomhed - til bedste for korets medlemmer, og ikke mindst for til enhver tid at kunne betjene korets publikum bedst muligt. 
 
Hvem kan være med
Mænd over 18 år kan være aktive medlemmer og både mænd og kvinder kan optages som passive medlemmer af foreningen.
 
Foreningens opbygning
Det hedder en 'forening' fordi dens virksomhed er fastlagt i en vedtægt. Foreningen har en bestyrelse og en bestyrelsesformand, såvel som et sangudvalg og en række tillidsposter, og der holdes en årlig generalforsamling.
 
I korsammenhæng er vi alle lige...
Glostrup Sangforening er upolitisk, og mandssangerne, som repræsenterer alle samfundslag, kommer fra lokalområdet og et stort opland. Alle er amatører, og alle er - for sådan har det altid været - alene styret af lysten til at synge og glæden ved kammerat-skabet.
JAnd
 
 
Jan Knudsen  | jafrkn@gmail.com