Foreningens historie

 

Et gammelt mandskor - foreningen fyldte i 2013 130 år og hører dermed til blandt de ældste i landet.

Stiftet i 1883 
Foreningen blev stiftet på initiativ af tre driftige håndværksmestre i Glostrup - en blikkenslagermester, en slagtermester og en skomagermester - med det formål at 'fremme interessen for mandskorsangen, og derigennem at virke for god selskabelighed mellem medlemmerne'. 
   Denne gamle men eviggyldige formålsparagraf, har stået med usynlig skrift over døren til sangforeningen lige siden. Og inden for disse rammer har foreningen formået løbende at tilpasse og ájourføre sin virksomhed - blandt andet ved at arbejde med skiftende musikgenrer - og er derfor ikke gledet ud i ubemærketheden, sådan som det er gået for de fleste andre gamle danske mandskor. Og udover korsang af høj kvalitet, lever det ægte foreningsliv stadig i bedste velgående - en vigtig forudsætning for den stadige videreudvikling af et dygtigt amatørmandskor.
 
Hvem kan være med
Mænd over 18 år kan være aktive medlemmer, og både mænd og kvinder kan optages som passive medlemmer af foreningen. Man kan møde op på øvestedet på en øveaften, eller man kan kontakte et bestyrelsesmedlem.
 
Foreningens opbygning
Foreningen har en formand, en bestyrelse, et sangudvalg, et koncertudvalg, et hjemmesideudvalg og en række tillidsposter. Samt, naturligvis, en dirigent - i en periode fra 2010 endda både en dirigent og en vicedirigent.
     Fra januar 2012 er Ole Jørgensen korets faste dirigent. OJ er konserva-
torieuddannet ensembleleder, orkesterdirigent fra Malmö Musikhöjskola, og
kadidat i musikvidenskab og filosofi. Han er korets 13. dirigent. 
     Foreningens virksomhed reguleres gennem en vedtægt, og der afholdes en årlig generalforsamling og en årlig stiftelsesfest.
JAnd
Jan Knudsen  | jafrkn@gmail.com