Visioner

Kvalitetsmål

Omstillingsparat
Som det fremgår under 'korets historie' er foreningen stiftet af tre driftige Glostrup-håndværksmestre i 1883. Deres visioner fremgår af fundatsen, og disse - foreningens kvalitetsmål - har, uantastet af de forandringer i kultur og samfundsforhold, der uundgåeligt har præget så lang en årrække, hele tiden været målet for foreningens virksomhed. Altså at fremme og udbrede kendskabet til mandskorsangen og at fremme selskabeligheden mellem medlemmerne. Det har drejet sig om at tilpasse og ájourføre, og det har foreningen gennem de mange år forstået at gøre - egentlig ganske enkelt, når alt kommer til alt.

Det hedder en sangforening 
- og så kommer nogen måske til at tænke på Storm P's sangforening med de røde næser og dens klassiske inddeling af menneskeheden i mænd, kvinder og tenorer! Men havde man udelukkende baseret sig på røde næser og lejrbålsange, så var det dog ikke gået for den gamle glostrupforening i så mange år. Glostrup Sangforening har heldigvis forstået løbende at udvikle og tilpasse sin virksomhed, såvel som man løbende har tilstræbt et så højt kvalitetsniveau som muligt, blandt andet ved at opsøge stadig større sanglige udfordringer.

Koret består af 40 aktive sangere. Herudover kan enhver kvinde og mand blive passivt medlem af Glostrup Sangforening.
JAnd

 

Jan Knudsen  | jafrkn@gmail.com