Kulturpris til Glostrup Sangforening

 
Bystyre med øje for kulturlivet
 
I anledning af Glostrup Kommunes fødselsdag i 2011 besluttede kommunen at uddele en kulturpris til, som det hed sig, en organisation eller forening, som yder en speciel indsats for kulturlivet i Glostrup. Og kommunen traf endnu en beslutning, nemlig at Glostrup Sangforening skulle tildeles denne kulturpris.
 
Gs kulturpris 2011 
 
Ved en reception i den gamle præstegård på en smuk augustdag overrakte borgmester John Engelhardt foreningens formand Hans Lindberg-Jensen, prisen, bestående af en smuk vinprop designet af billedhuggeren Peter Hesk Møller, til hvert bestyrelsesmedlem, og et kulturprislegat til sangforeningen på 10.000 kroner.
Den Dansende Dame
 
Ja, den snart 130-årige sangforenings bidrag til kulturlivet har virkelig været til at tage og føle på. Et altid højt aktivitetsniveau med mod på at arbejde med skiftende musikgenrer, har åbnet døre både indenfor og udenfor landets grænser. Og det har ikke mindst kunnet lade sig gøre fordi et lydhørt kulturudvalg og bystyre med øje for kulturen, har støttet.
 
En opremsning her af aktiviteterne, som for de flestes vedkommende er registreret andetsteds her på hjemmesiden, vil føre for vidt. Men kort bør da nævnes: De mange sæsonbestemte koncerter, det store mandskorsymposium som foreningen stod for i 2010, koncertrejserne til de danske landsdele, besøgene hos udenlandske venskabskor, sangerrejsen til EU-domstolen i Luxembourg, det store mandskorfremstød i Øresundsregionen i 2000, operakoncertprojektet i 2002, og endelig deltagelsen i de internationale konkurrencer i Italien og i Wales, og i Kina i 2010. I 2013 rejste koret til Krakow i Polen. Indimellem det hele har man optrådt ved operafestivaler i København, i 2013 og -14 har koret lavet små musical-arrangementer med skolebørn, og i 2014 havde koret besøg af et svensk kammerkor.
 
Hans Lindberg-Jensen takkede og sagde, at det var en stor ære at modtage prisen. Det er et skulderklap for det arbejde foreningen laver, sagde han. Ikke fordi målet er en kulturpris, men fordi foreningen stedse gør det, den finder er smukt og godt, og som kan glæde andre og give dem en god oplevelse.
Glostrup Sangforening, blandt de andre pristagere
 
J.And
 
Artiklen findes i DAM-MUSIKMAGASINET nr. 24, december 2011  
 
Jan Knudsen  | jafrkn@gmail.com