2014

2014 har været et aktivt år Sådan så aktivitetskalenderen for 2014 ud:
31. maj Tivoli på Plænen -
8. juni den årlige koncert i Glyptoteket -
15. juni Hol-mens Kirke -
16. juni endnu engang Tivoli på Plænen -
3. juli miniudgave af musicalen 'Annie' med skolebørn i Glo-strup -
7. august samme koncept med skolebørn i Kultur-center Mariehøj i Ru-dersdal, denne gang med numre fra mu-sicalen 'Sound of Music' -
2. og 3. au-gust oprafestival på forskellige plads-er i København -
11. september (det årlige kultur-fremstød i uge 37) kor og stryge-orkester samt sopransolist i Østervangkirken i Glostrup -
2. okto-ber et såkaldt kortræf (en genopliv-ning af en gammel tradition) i Luthers Missions-forening i København med i alt 6 kor -
4. og 5. oktober to koncerter med det svenske Katrineholms Kammerkor i hhv. Hyl-tebjerg Kirke i Vanløse og i 'Littera-turhaus' i Møllegade på Nørrebro -
25. oktober 'Kulturnat' i Glostrup, mandskoret optrådte i Stadionhallen. Ved de tre julekoncerter blev koretsmukt suppleret med sopransolisten Angelica Asp og violinisten Jane Clarke: Vanløse Kirke,
12. december Østervangkirken,
13. december Vor Frue Kirke, Herlev,
14. december
 
Jan Knudsen  | jafrkn@gmail.com