kulturuge 2013

fil: Sognebladet om Vestegnens Kulturuge 2013

 

’KOR PÅ TVÆRS’ - Koncert i Østervangkirken søndag d. 15. sept. 2013.

 I uge 37/2013 afholdes ’Vestegnens Kulturuge’ for første gang.

Der er tale om et samarbejde mellem 8 vestegnskommuner, og formålet er at skabe synlighed om den kultur, der eksisterer på Vestegnen. En af de mest populære kulturelle aktiviteter som projektet vil omhandle i uge 37 i 2013 og i de følgende tre år, er korsang. Denne del af projektet har fået titlen ’Kor på Tværs’.

 

I uge 37 synger GLOSTRUP SANGFORENINGS MANDSKOR i Østervangkirken,  søndag d. 15. september 2013 klokken 14.30.
 
 

  

 

 GS mandskor

Vallensbækkoret

 Ved denne lejlighed synger HVIDOVREKORET, som er et blandet kor, stiftet 1963, og VALLENSBÆK KORET, ligeledes et blandet kor, stiftet 1993, også i kirken. Samlet koncertlængde cirka 1½ time.

 Hvidovrekoret

De samme tre kor optræder desuden d. 10. september i Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk og d. 11. september i Hvidovre Medborgerhus. De tre sanggruppers respektive programmer kendes ikke endnu - de vil først være fastlagt i slutningen af august måned. Dog vides det at glostrupkoret har engageret en sangsolist til sit program.

 

Projektansvarlig for det store arrangements kor-del er Glostrup Sangforening af 1883, ved formanden Hans Lindberg.

 

Der er gratis entré.

 

 



 

Jan Knudsen  | jafrkn@gmail.com