Phillip dirigent fra 2005 til 2011

Afsked med Phillip
 
Glostrup Sangforening tog behørig afsked med Phillip Faber ved en afskedsmiddag den 15. juni 2011.
   Efter korets traditionelle medvirken ved Danmarks Samfundets årlige højtidelighed i Holmens Kirke denne aften - Valdemarsdag - vandrede sangerne med mange af foreningens damer, og sammen med kortegen af de kvindelige marineres stortartede musikkorps, ridende betjente og fanebærere, fra Holmens Kirke henover Kongens Nytorv.  I Nyhavn var der dækket op i den gamle restaurant Barok - ikke til musikanter, fanebærere og ridende betjente, som fortsatte til Rosenborg.
   Det blev en aften hvor takketalerne stod i kø, og hvor mangt et ærligt ønske blev udtalt om held og lykke for Phillip Faber på den videre færd ud i den store musikverden.
   Den mand kommer verden til at høre meget mere til, det er der næppe tvivl om.
 
JAnd
 
 
 
 
Phillip Faber - mandskorets dirigent 2005-2011
 
Philip Faber var netop fyldt 21 år da han overtog dirigenthvervet efter sommerferien i 2005. I 2003 blev han student fra Aurehøj Gymnasium, som er kendt for sit alsidige musikliv og sine musikglade elever. Sang og musik har i det hele taget præget Phillip Fabers barndom og opvækst. Han har sunget i Det Danske Drengekor og har medvirket i forskellige syngespil. I gymnasietiden påtog han sig de sang- og musikopgaver der bød sig, og derigennem vågnede interessen for at komponere.

Phillip Faber har været sangaktiv i korene Camerata, Tritonus og Lille Muko og har senere selv været dirigent i Kammerkoret Catabile, Vartov Koret, Jægersborg og Gentofte Kirkers Pigekor m.fl. Phillip Faber har også nået at være korleder og sangcoach på flere københavnske teaterscener, har ledet Gladsaxe Symfoniorkester og været dirigent i en operetteforening. Opremsningen her er ikke udtømmende.

Dirigentskabet i Glostrup Sangforenings Mandskor har som alle hans øvrige musikalske aktiviteter, foregået sideløbende med studier ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København - fra 2004 i konservatoriets Musikvidenskabeligt Institut, og senest har han studeret komposition. Nu (2011) er målet et konservatorium i Tyskland; studieretningen er ikke helt fastlagt endnu men peger mest i retning af orkesterdirigent. 

Perioden hos Mandskoret blev musikalsk og på alle måder afvekslende og udviklende. Man kom rundt om alle musikformer - men dirigentens forkærlighed for det romantiske har ikke fornægtet sig og har præget musikvalget i retning af  f.eks.mange populære danske og udenlandske operette- og musicalnumre; de allerfleste forsynet med Phillip Fabers egne arrangementer hvis da ikke med helt ny musik.
 
Niels Kjølhede har i en periode virket som korets vicedirigent.
 
JAnd
Jan Knudsen  | jafrkn@gmail.com