Korets første 100 år

 
I forbindelse med foreningens 100års-jubilæum i 1983 udgav foreningen, v/ bestyrelsesmedlem E. Gunne-Rasmussen, et jubilæumsskrift som fortalte foreningens historie. Dette 100 års festskrift er nu blevet scannet ind og lagt på hjemmesiden, så alle kan få glæde af det, idet der med tiden - via links - vil blive henvist til skriftets forskellige dele. Skriftet repræsenterer et sjældent set tidsbillede af mandskoret og sangforeningen gennem 100 år. 
 
Indhold af jubilæumskriftet
  
 
Jan Knudsen  | jafrkn@gmail.com