Fra 1991 til 1998

kronik nr.2 forsideKronik nr. 2 omhandler korets historie fra 1992 til 1998
Jan Knudsen  | jafrkn@gmail.com