Praktisk oplysninger

Tid og sted for workshoppen

 Det kgl. Danske Musikkonservatorium, Rosenørns Alle 22, 2000 København F, i dagene fredag d. 4. juni til søndag d. 6. juni 2010. Mødetidspunktet er fredag klokken 9.00 og der arbejdes alle dage til klokken 17.00. Koncerten afholdes søndag d. 6. juni klokken 15.00 og afsluttes klokken cirka 17.00 (inkl. pause).

 Prisen for deltagelse er 300,- kroner pr. sanger. Når tilsagn gives opkræves et á conto beløb på 200,- kroner, som ikke refunderes ved eventuelt afbud. Hotel og morgen- samt aftensmad er for egen regning. Arrangørerne sørger for frokost (sandwich) fredag, lørdag og søndag.

 Tidsplan

 Tilmelding senest 15. august 2009. (opgiv antal sangere i hver stemmegruppe).
 Indbetaling a conto: 200 DKK pr. sanger 15. aug. 2009.

 Danske Bank
 regnr. 3194
 kontonr. 3194649363.

 Udsendelse af nodemateriale: Primo september 2009.
 Formands- / dirigent møde i København d. lørdag d.10. okt. 2009.

 

 Tilmelding

 Bindende tilmelding sendes til

Hans Lindberg;

Jan Knudsen  | jafrkn@gmail.com